Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Çocuk Gelişimi programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinde eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur. Programın amacı 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarında gelişimi belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm kişiler, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve işbirliği yapmak ayrıca toplumu bu konularda bilinçlendirme, çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon sağlamak amacıyla aranılan nitelikli elemanı yetiştirmektir. Bu anlamda; Çocuk Gelişimi programını, öncelikli olarak kız meslek lisesi “çocuk gelişimi” mezunları olmak üzere tüm öğrenciler tercih edebilirler. Programda, 0-18 yaş çocuklarının gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir.

Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan çocuk gelişimi mezunları; özel ve resmi okulların ana sınıflarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı gündüz bakım evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, çocuk sağlığı merkezlerinde ve çocuk kliniklerinde çalışabilirler. 

Sason Meslek Yüksekokulu

9

8

7

6

5

4

3

2

1